Duyurular

 Referanslarımız

 
Bulgaristan'da Okuyan Öğrencilerin Dikkatine

Bulgaristan'da Okuyan Öğrencilerin Dikkatine3797 sayılı Millî Eğitim Bakanlığı Teşkilâtı ve Görevleri Hakkında Kanunun 19’uncu maddesi ile, 1416 sayılı ‘’Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanun’’ ve buna dayalı çıkarılan “Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik” gereği yurt dışında özel öğrenci statüsünde (kendi imkanlarıyla) ön lisans, lisans ve lisansüstü seviyede yükseköğretim yapan ve öğrenim yapacak öğrencilerin özel öğrenciliklerini tanıma işlemleri MEB Yükseköğretim Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir.

Özel Öğrenci; Yurt dışında öğrenimleri süresince her türlü masrafları, kendi imkânlarıyla karşılanan öğrenciyi ifade eder.

Özel öğrencilik tanıma işlemleri her yıl 1 Haziran’da başlayıp, sonraki yılın Nisan ayı sonuna kadar 11 ay devam eder.

Özel Öğrencilik Tanımanın Amacı

Yurt dışında kendi imkânlarıyla yüksek öğrenim yapacak öğrencilerin;

●Yurt dışında lisans ve lisansüstü öğrenimlerini tamamlayarak ülkemize, daha verimli bir şekilde hizmet etmelerini,

●Öğrenimleri süresince harçsız öğrenci pasaportu almalarını,

●Öğrenimleri süresince askerlik tecil ve tehirlerini,

●Yurt dışında öğrenimleri süresince oturma izni almalarını, sağlamaktır.

ÖĞRENCİLİK TANIMA

-Özel öğrencilerin öğrenciliklerinin tanınmasıyla ilgili belgeler Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmeliğin 7’nci maddesi uyarınca her yıl Bakanlığımızca belirlenerek, hangi belgelerin isteneceğine dair düzenlenen “Duyuru ve Açıklama” yurt dışında eğitim müşavirlikleri, eğitim ataşelikleri bunların bulunmadığı yerlerde konsolosluklara ve büyükelçiliklere yurt içinde milli eğitim müdürlüklerine gönderilmektedir.

Bakanlığımızca belirlenen belgeleri içeren Yurt Dışında Özel Öğrenci Statüsünde, Lisans ve Lisans Üstü Öğrenim Yapmak İsteyenlerle İlgili Duyuru ve Açıklama ile Form Dilekçe örneği;

ü Yurt dışında eğitim müşavirlikleri, eğitim ataşelikleri bunların bulunmadığı yerlerde konsolosluklardan,

ü Yurt içinde millî eğitim müdürlükleri ve Millî Eğitim Bakanlığından ayrıca http://meb.gov.tr, http://yogm.meb.gov.tr internet adreslerinden

temin edebilmektedir.

Öğrenciler; belirlenen belgelerle yurt içinde doğrudan Millî Eğitim Bakanlığı Yükseköğretim Genel Müdürlüğüne yurt dışında eğitim müşavirlikleri, eğitim ataşelikleri bunların bulunmadığı yerlerde konsolosluklar aracılığıyla başvurabilmektedir.

Başvuru belgeleri eksiksiz ve onaylı olanların MEB Yükseköğretim Genel Müdürlüğünce özel öğrencilikleri tanınmaktadır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

1 ) Form Başvuru Dilekçesi ( formu indirmek için tıklayınız )

 2 ) Diploma Belgesi : En son mezun olunan okuldan alınacak diploma veya mezuniyet belgesi ( 1 adet noter onaylı )

 3 ) Nüfus Cüzdanı Örneği ( 2 adet-noter onaylı )

 4 ) Vesikalık Fotoğraf (6 adet)

(4.5*6 boyutunda)

 5 ) Askerlik Durum Belgesi ( erkek adaylar için)

A - Ön lisans ve lisans öğrenimi yapacaklardan Askerlik Erteleme Belgesi, (1986, 1987, 1988 ve sonraki doğumlular için istenmez)

B - Askerliğini yapanlar askerlik şubesinden terhis belgesi ( 2 adet onaylı )

C - Askerliğini yapmış olanlardan Terhis Belgesi ( 2 adet onaylı )

6 ) Kayıt-Kabul Belgesi (Akseptans) ( Bulgaristan’dan Alınacak )

● Yurt dışında hazırlık, dil veya esas öğrenim yapılacak kurumdan alınacak ; öğrenim seviyesi ve dalını, öğrenime başlayış-bitiş tarihlerini, kaçıncı sömestrden başlandığını gösteren Türkçe tercümesi ile birlikte onaylı Kayıt-Kabul Belgesi (Akseptans):

-Esas öğrenimden önce dil öğrenimi yapacakların Kayıt-Kabul Belgesi’nde en az iki ay süreyle haftada en az 15 saat öğrenim görecekleri belirtilmelidir.

-Dil öğrenimini tamamlayanların esas öğrenime başladıklarına dair Kayıt-Kabul Belgesi’ni (Akseptans) Bakanlığa, eğitim müşavirliğine, ataşeliğe veya konsolosluğa göndermeleri gerekir.

-Türk Cumhuriyetleri ve Bağımsız Devletler Topluluğu ülkelerinden alınacak Kayıt-Kabul Belgesi’nin ilgili yükseköğretim kurumlarının yetkilileri ile eğitim müşavirliği/eğitim ataşeliği, bulunmadığı yerlerde konsoloslukça onaylanması şarttır.

Özel öğrenciliği tanınanların;

-Tanıma tarihinden itibaren 45 gün içinde öğrenim yerlerine gitmeleri,

- En geç 6 ay içinde müşavirlik/ataşelik/konsolosluklara dosya açtırmaları,

- Her öğretim yılı sonunda öğrenim durumları hakkında müşavirlik/ ataşelik/ konsolosluklara bilgi vermeleri,

- Mezun olduklarını veya öğrenimlerini bıraktıklarını, adres değişikliklerini müşavirlik/ ataşelik / konsolosluğa bildirmeleri,


     Hit : 14864


Bulgaristan Üniversitesi
PROF.MUAMMER AKSOY CAD.(2.CAD.) NO: 4/1 BAHÇELİEVLER / ANKARA
Tel: 0 312 215 22 02 ( Pbx ) FAX: 0312 215 22 30 GSM : 0507 340 2929
- Fax: Bulgaristan Üniversitesi, Bulgaristan Üniversiteleri
E-Mail : info@bulgaristanegitim.org - Web www.ayed.com.tr
Malta Dil Okulları